't Gevoel

» Traject


Hoe ziet een coachingstraject eruit?

De begeleiding wordt gestart met een intakegesprek. Betreft dit een gezins- en kindercoachingstraject dan doe ik dit meestal alleen met een van de ouders. Indien nodig volgt er een kennismakingsafspraak met het kind. Tijdens het intakegesprek bespreken we het probleem en maken we het doel helder. Aan de hand daarvan bekijk ik hoeveel sessies ik denk nodig te hebben om deze coachingsbegeleiding te doorlopen. Gemiddeld zijn er 2 tot 5 sessies nodig om het gewenste doel te bereiken.

Daarnaast zijn er persoonlijke trajecten te volgen. Hiervoor zijn het aantal benodigde sessie verschillend per persoon, welke we bepalen aan de hand van het intakegesprek.

Tarieven (per 1-1-2020)

 • Telefonische kennismaking: Gratis
 • Intake:    € 65,00 (1 uur)
 • Consult: € 80,00 (1 uur)
 • Consult: €120,00 (1,5 uur)

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

 

Goed om te weten
 • Als erkend PLATO level 5 therapeut ben ik aangesloten bij beroeps- en belangenorganisatie CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten). Hierdoor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering bij de zorgverzekeraars.
  Raadpleeg uw verzekering voor welke vergoeding u in aanmerking komt.
 • Ik maak gebruik van de behandelvormen “psychotherapie” met de prestatiecode 24500 en “lichaamsgerichte psychotherapie” met de prestatiecode 24513. Klik hier voor meer informatie over de therapievormen.
 • Na elke sessie ontvangt u een factuur per e-mail. Het is wenselijk dat deze binnen 2 weken betaald wordt. Deze factuur kan u indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • De factuur voor een workshop of thema-ochtend wordt vooraf per e- mail toegestuurd en dient ook vooraf betaald te worden.
 • Tot 24 uur van te voren kan een afspraak kosteloos geannuleerd worden.
 • Annuleringen binnen 24 uur worden voor 100% in rekening gebracht.
 • ’t Gevoel hanteert Algemene Voorwaarden. Deze kunt u hier lezen.
 • Vanuit de CAT wordt een Beroepscode gehanteerd waar ik aan moet voldoen.
 • Voordat we aan de slag gaan met de behandeling wordt er door beide partijen een Behandelingsovereenkomst ondertekend.
 • Ouder(s)/verzorger(s) van jongeren onder de 16 jaar moeten een Toestemmingsformulier ondertekenen.
 • De privacy van de cliënt wordt gerespecteerd. Verkregen informatie zal niet verstrekt worden aan derden. In het Privacyregelement kunt u meer informatie lezen.
 • Mocht u liever in uw eigen omgeving de gesprekken willen laten plaatsvinden, dan behoort dit tot de mogelijkheden. Hiervoor wordt een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer in rekening gebracht.
 • Ik val als CAT-therapeut onder de Wkkgz-klachtrecht bij de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therepeuten). Heeft u een klacht over een behandeling en komen we hier samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de GAT.
 • Ik heb mij aangesloten bij diverse organisaties en instanties, zodat de kwaliteit van mijn geleverde zorg gewaarborgd wordt.

 

AGB-Code zorgverlener:   90103344
AGB-Code onderneming: 90062717
BIG-nummer:       09048194730
CAT-lidnummer:  CM1572-02-10-18
KVK-nummer:      66220599
BTW-nummer:     NL002145341B48