't Gevoel

» Methoden en Technieken

Reversie Methode®

De Reversie Methode® staat voor het terugdraaien van de tijd. In de praktijk zien we dat onze kinderen juist dat gedrag gaan vertonen of juist tegen die ervaringen aanlopen waar wij als ouders ze voor hadden willen beschermen. Sommige ervaringen of gedrag kunnen we plaatsen, omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen vanuit het verleden. Echter, soms zien we gedrag terug bij ons kind wat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is dus moeilijker te traceren in ons eigen gedrag, maar het is wel degelijk aanwezig. Kinderen reageren primair op de signalen van de omgeving. De Reversie Methode® gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert als jij dat stukje in jezelf heelt.

De Reversie Methode® maakt gebruik van de twaalf kernverlangens en het Enneagram. Door middel van de twaalf kernverlangens krijg je inzicht in welke vorm van aandacht je als kind als gemis hebt ervaren. Het Enneagram geeft weer welk gedrag je jezelf hebt aangeleerd om je te beschermen tegen dit gemis.
Deze bescherming is vaak onbewust, maar wel nadrukkelijk aanwezig. Het vormt de basis voor de “problemen” die je ervaart met of bij je kind. Wanneer onze kinderen het moeilijk hebben, raakt dat een stuk in onszelf. De Reversie Methode® laat zien dat het niet ons kind is dat ons zo raakt, maar dat het de pijn is van het kind in ons zelf.

Voor wie is de Reversie Methode® bedoeld?
De Reversie Methode® is bedoeld voor ouders die hun kinderen beter willen begeleiden of begrijpen. Kinderen zijn afhankelijk van de omgeving waarin ze geboren worden en ze zullen in die omgeving altijd een manier zoeken en vinden die hen helpt te overleven. Ze passen zich dus aan de omstandigheden aan. Deze aanpassingen in hun natuurlijke gedrag kunnen gevolgen hebben op zowel gedrags- als fysiek niveau. Kinderen kunnen woede-aanvallen krijgen, onhandelbaar worden, autistische trekjes vertonen. Maar ook eczeem, allergie, ADHD of PDD NOS zijn uitingen van het kind dat zich heeft aangepast.
De Reversie Methode® is bedoeld voor ouders die samen met hun kind op zoek willen gaan naar meer geluk in hun leven.

Deze methode is ontwikkeld door Sylvia Leegwater.
De Reversie Methode® heeft zich bewezen als een effectieve methodiek en is daarom een gelicenseerde methodiek en heeft het een beschermde naam.

Enneagram

Het Ennegram is een psychologisch, tastbaar en gebruiksvriendelijk model om naar jezelf en anderen te kijken. Het enneagram is puur en velt geen oordeel over wat goede en slechte eigenschappen zijn. Het maakt niet uit wat voor persoonlijkheidstype je bent. Het geeft ons inzicht in de reden waarom we bepaald gedrag vertonen en geeft ons handvatten om daar van los te komen.

Tijdens de sessies gebruik ik dit model om patronen te herkennen en gedrag te begrijpen. Ik geef je dan uitleg waarom je bepaald gedrag vertoont en waar dit vandaan komt. Daarnaast kunnen we dit model gebruiken om te kijken naar het gedrag van je partner, vrienden, collega’s, baas en dit te begrijpen.
Tijdens de sessies leer je dat je jouw werkelijkheid door een filter ziet. Dit filter bepaalt de waarneming en wat als waar ervaren wordt. Je leert dit eigen filter te herkennen en erkennen en leert herkennen dat anderen ook door een filter kijken en vanuit dat perspectief reageren. Je leert dat je kan kiezen welk gedrag in een bepaalde context voor jezelf, je relatie of je team het beste resultaat geeft.

Spiertest

Kinesiologie is sinds 1970 bij veel chiropractors, homeopaten en alternatief therapeuten, een hulpmiddel om een diagnose te stellen, waarbij men uitgaat uit van de spiertest. De spiertest blijkt een zeer sterk instrument te zijn om met het onbewuste te communiceren en duidelijke ja/nee-antwoorden te krijgen. Hierdoor kunnen we inzicht krijgen in emoties, blokkades opgespoord worden. Het is een sterk instrument om snel tot de kern van het probleem te komen.

Tijdens de sessie test ik de sterkte van de spier door middel van de O-ring test, welke is ontwikkeld door Roy Martina. De duim en wijsvinger worden hierbij op elkaar gedrukt. De spieren van je vingers geven een duidelijk signaal af en kost je geen moeite.
Bij een ja-antwoord, waarbij het onbewuste het eens is met de vraag, ontstaat er een spiersterkte en blijven de duim en wijsvinger op elkaar. Bij een nee-antwoord ontstaat er spierzwakte.

NEI – Neuro Emotionele Inegratie

Iedereen, en dus ook jij, baseert gedrag o.a. op eerder opgedane ervaringen. Deze ervaringen kunnen bewust en onbewust zijn. Een deel van die ervaringen is goed verwerkt, anderen niet. Sommige ervaringen zijn wel verstandelijk maar niet emotioneel verwerkt waardoor je (onbewust) uit balans raakt en de energie niet meer vrij kan stromen in je lichaam. In de NEI-therapie noemen we dat een emotionele blokkade. Deze blokkade veroorzaakt een emotionele onevenwichtigheid, wat zich op verschillende wijzen kan uiten in lichamelijke en geestelijke klachten. Deze blokkades houden je, vaak onbewust, vast in voor jou bekende en vertrouwde patronen en weerhouden je ervan het leven te leiden zoals jij dat eigenlijk wilt. Nei is ontwikkelt door arts Roy Martina. Deze vorm van therapie is ontstaan uit de regulieren psychotherapie in combinatie met o.a. NLP en Oosterse Geneeswijzen. Nei maakt bijvoorbeeld gebruik van dezelfde energiebanen als een acupuncturist. De blokkades waar ik hierboven over schreef kunnen we terugvinden op bepaalde punten (acupressuurpunten) in de energiebanen (meridianen) van ons lichaam.

Tijdens de sessies bespreken we eerst samen waar je last van hebt/ waar je graag aan wilt werken. Dan gaan we kijken welke gevoelens en bijbehorende emotionele blokkades van het onbewuste daarbij aanwezig zijn. Dit doe ik met behulp van de spiertest. Je krijgt inzicht in waarom je doet zoals je doet of waarom je voelt wat je voelt. Daarna ga ik deze blokkades met je opruimen, doordat je de acupressuurpunten gaat activeren dmv masseren van dit punt. De balans in je lichaam wordt herstelt. Dit geeft je vrijheid; het gevoel of gedrag welke eerst van binnenuit werd opgelegd maakt plaats voor een keuze: hoe wil jij je voelen/zijn in een bepaalde situatie.

Er gaat een wereld voor je open zodra je in staat bent om je eigen gedrag te bekijken en aan te passen of af te stemmen op je omgeving. Veranderen is groeien en niet groeien is stilstaan.